Путовање долином векова


Туристичка организација Краљева
.Хотели

Хотел ТУРИСТ ****
36 000 Краљево, Трг српских ратника

www.hotel-turist.net

email:hotel@hotel-turist.net

тел: 036 322 366, 322 347
Хотел БОТИКА ****
36 000 Краљево, Насеље Моше Пијаде 1 / А

тел: 036 366 800, 366 801, 366 802

email:hotelbotika@gmail.com

www.hotelbotika.rs
Гарни хотел CRYSTAL ****
36 000 Краљево, Ибарска 44

тел: 036 329 140, 329 150,

фак: 036 329 141

email:office@hotelcrystal.rs

www.hotelcrystal.rs
Гарни хотел ТЕХНОГРАД **
Ул. Кованлучка бр.1

тел: 036 373 300

email:office@hoteltehnograd.com

www.hoteltehnograd.com
Хотел BELVEDERE **
Хајдук Вељкова 85/1, Краљево

тел: 036 313 333

email: info@belvedere.co.rs

www.belvedere.rs
Гарни хотел ДРАГАЧЕВО **
36 000 Краљево, Обилићева 49

тел: 036 231 613, 235 056

www.hoteldragacevo.rs
Гарни хотел ЂЕРДАН *
Жички пут 1/2,

тел:036 816 250, 817 417, 817 350

email: djerdan@gmail.com

www.djerdan.co.rs
Гарни хотел СУНЦЕ ***
8.март бб,

тел. 036/ 361 810

email: restoransunce@gmail.com
Туристичка организација Краљева