Путовање долином векова


Туристичка организација Краљева
.


O нама

Туристичка организација Краљева ( ТОК ) је јавна установа града Краљева основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности овог града.Делатност ТОК-а:

• Израда планова и програма развоја туризма града Краљева

• Усмеравање и координација активности носилаца туристичких понуда.

• Припремање и израда туристичког пропагандно-промотивног материјала.

• Промовисање Краљева на домаћим и међународним туристичким сајмовима.

• Организација туристичких и других манифестација.

• Сарадња са туристичким организацијама у земљи и иностранству.

• Формирање и развој јединственог информативног система у туризму града Краљева.

Туристичке услуге које ТОК пружају посетиоцима Краљева:

• Инфо сервис.

• Продаја сувенира.Туристичка организација Краљева