Putovanje dolinom vekova


Turistička organizacija Kraljeva
.


O nama

Turistička organizacija Kraljeva ( TOK ) je javna ustanova grada Kraljeva osnovana sa zadatkom da prezentuje, razvija i promoviše turističke vrednosti ovog grada.Delatnost TOK-a :

• Izrada planova i programa razvoja turizma grada Kraljeva

• Usmeravanje i koordiniranje aktivnosti nosilaca turističke ponude.

• Pripremanje i izrada turističkog propagandno-promotivnog materijala.

• Promovisanje Kraljeva na domaćim i medjunarodnim turističkim sajmovima.

• Organizacija turističkih i drugih manifestacija.

• Saradnja sa turističkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

• Formiranje i razvoj jedinstvenog informativnog sistema u turizmu grada Kraljeva.

Turističke usluge koje TOK pruža posetiocima Kraljeva :

• Info servis.

• Prodaja suvenira.Turistička organizacija Kraljeva