Putovanje dolinom vekova


Turistička organizacija Kraljeva
.Mataruška Banja

Na izvoru lekovite vode.


js slider

Prve goste Mataruška Banja primila je još krajem 19.veka. Od tada do danas bila je domaćin i onima kojima je trebalo lečenje ali i onima kojima je trebao odmor jer pored lekovitih mineralnih voda koje se iskorišćavaju u terapijske svrhe, ova banja poseduje i neverovatnu prirodu i mnoštvo drugih zanimljivosti u svojoj okolini, te je veoma interesantna turistima.

Pored svega toga, njen položaj je takođe čini posebno atraktivnom jer se nalazi na svega 8 kilometara od Kraljeva, saobraćajno je veoma dobro povezana, te se do nje može doći vrlo lako i brzo iz bilo kojeg kraja Srbije. Kroz centar Mataruške Banje protiče Ibar pored koga se nalazi jedan od najvećih i najlepših parkova u Srbiji.

Klima koja vlada Mataruškom Banjom umereno je kontinentalna, te kao takva pruža dobrodošlicu svojim gostima u bilo koje doba godine. Ipak za razliku od glavnih odlika ove klime koje vlada celim Raškim područjem, u samoj Mataruškoj Banji ispoljava se nešto drugačija mikro-klima. Ona je prijatnija od klime njene okoline jer je sama Mataruška Banja drugačija od gradskih naselja, okružena prirodom, šumama, bujnom vegetacijom, te kao takva njena mikro-klima ima odlike planinske klime. Naime, temeperature su malo niže nego u obližnjim gradovima, te su stoga leta mnogo prijatnija u samoj Banji.

Mataruška Banja ima najjaču sumpornu vodu u Srbiji, temperature 42-51 stepen celzijusa. Njena lekovita dejstva kao i savremena medicinska oprema i visokostručni kadar daju izvanredne rezultate u lečenju sledećih bolesti:

– Reumatska oboljenja, zapaljenski reumatizam , sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam.

– Ginekološka oboljenja ; sterilitet, adneksiti, hormonski poremećaji.

– Neurološka oboljenja ; oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

– Oboljenja perifernih krvnih sudova.

– Sva posttraumatska stanja

– Reumatska oboljenja, zapaljenski reumatizam , sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam.Turistička organizacija Kraljeva